grensoverschrijdende projecten
& toerisme
Duurzaamheid, toerisme en mobiliteit: nitsch & struiving levert de nodige vertalingen over en weer.

De Kraak
Kun je houden van een zeemonster?

De Kraak is een mythische reuzenoctopus, die de weg wijst door een magisch onderwaterlandschap. Tien animatiefilms, gebaseerd op oude verhalen uit het waddengebied over mensen en legendarische zeewezens vertellen over hoe mensen sinds vanouds proberen met de dreigingen van de zee te leven. De films van productiehuis Spinbarg zijn in een bijzondere ruimtelijke installatie op verschillende plekken in Nederland te zien, o.a. Zeehondencentrum Pieterburen en Ecomare Texel. Volgend jaar reizen ze verder naar Duitsland, naar het Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg waar de expo van 29 juni 2024 t/m 5 januari 2025 te zien is. Daarnaast is er een prachtig geïllustreerde Nederlandse, Engelse en Duitse boekuitgave verschenen met nog veel meer verhalen en gedichten. Duitse vertaling van animatiefilms, webteksten en boek: Kordelia Nitsch.

De Hondsrug

In april 2022 verscheen het boek De Hondsrug - Een machtig gebied bij uitgeverij koninklijke van gorcum. Een sier voor elke salontafel natuurlijk maar vooral ook een uitnodiging om dit prachtige gebied te bezoeken en te verkennen! Fotografie: Karin Broekhuijsen, tekst: Bertus Boivin, Duitse vertaling: Kordelia Nitsch.

Power to Flex

In februari 2020 werd het INTERREG-project Power to Flex feestelijk afgesloten met een kennisevent in de Energybarn van EnTranCe op het Zernike Campus in Groningen. Vertegenwoordigers van bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland vertelden hoe ze samen hadden gewerkt aan pilots voor de opslag van duurzame energie. Sandra de Jong (tekst) en Hanneke Laaning (opmaak) bundelden de opgedane kennis en ervaring in een fraai en zeer leesbaar Power to Flex magazine. Het magazine is online terug te lezen. Kordelia Nitsch vertaalde alle tekst naar het Duits.

Het grensoverschrijdende belang
van het Bargerveen

In opdracht van Prolander verscheen in januari 2020 het magazine Water in het Bargerveen. Daarin een interview met Uwe Carli, directeur van het grensoverschrijdende Natu(u)rpark Moor - Veenland, over watermanagement in het Bargerveen en het omringende gebied, het belang dat zijn organisatie hecht aan de relatie tussen Duitsland en Nederland en de waardevolle samenwerking tussen beide landen. Vertaling van het interview: Els Struiving

Natu(u)rpark Moor - Veenland

Op de vernieuwde website van het Natu(u)rpark Moor - Veenland is een mooie promofilm over het park te zien. Aan de hand van prachtige oude filmbeelden en nieuw materiaal is de streek aan weerszijden van de grens sfeervol in kaart gebracht. Nederlandse tekst voor de voiceover: Els Struiving. Ook de webteksten zijn door nitsch & struiving onder handen genomen.

Wunderline

Geïnitieerd door de provincie Groningen is het project Wunderline ondertussen een belangrijke motor op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en versterking. Als alles goed gaat, kunnen we vanaf 2024 in ongeveer twee uur tijd comfortabel met de trein van Groningen naar Bremen reizen, zonder overstap. Sinds enkele jaren van de partij inzake talige ondersteuning: nitsch & struiving.

Natu(u)rpark Moor - Veenland

Een waarlijk internationaal stukje natuur op de grens tussen Nederland en Duitsland is het Natuurpark Veenland (zie filmpje). Verspreid door het park vind je veel tweetalige informatie. Daarvoor verantwoordelijk: nitsch & struiving.

Healthy Ageing Tour 2017

Net als de afgelopen twee jaar wordt de slotetappe van de Healthy Ageing Tour (voorheen: Energiewacht Tour) ook dit jaar verreden op het Duitse eiland Borkum. Voorwaar een grensoverschrijdende happening! Gaat dat zien op 9 april 2017. Talige ondersteuning in de contacten met de Duitse partners: nitsch & struiving.

Vries tot op de bodem
Vries – Grund für Entdeckungen

Op 17 september 2015 is in Vries de nieuwe wandelroute Vries tot op de bodem geopend die is ontstaan op initiatief van Geopark de Hondsrug, lokale ondernemers, provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo. De route voert langs plekken waar je de geschiedenis van het landschap aan de bodem kunt aflezen. Duitse versie: Kordelia Nitsch.

NEND Magazin 3

Tijdschrift behorende bij het INTERREG-project Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland.
Opdrachtgever: Provincie Groningen.

FOOD FUTURE success stories - nothing else

Twee landen, zes partners, vijf jaar, 140 bedrijven en een gemeenschappelijk project. Een tweetalige publicatie over toekomstgerichte technologieën en innovaties voor bedrijven uit de foodsector in het Duits-Nederlandse grensgebied.
Opdrachtgevers: Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) en Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL).

Website EmsLandPark

Nederlandse versie van de website van het EmsLandPark, het ruim 200 hectare grote bedrijven- en industrieterrein van de gemeente Emsbüren vlak over de grens langs de A30 / A 31.
Opdrachtgever: Projektbüro pro-t-in.

Lingen Magazine, Vakantie 2014

Het historische stadje Lingen aan de Ems is een geliefde vakantiebestemming voor steeds meer Nederlanders. Speciaal voor hen is er informatiemateriaal in de eigen taal, waaronder het jaarlijkse vakantiemagazine. Een aantrekkelijk blad met veel cultuur, geschiedenis en wetenswaardigheden.
Opdrachtgever: Touristikverband Emsland e.V.

Op pad in Natuurpark Veenland

Ooit was het Bourtanger Moor een uitgestrekt veenmoeras dat vrijwel al het land bedekte, nu is het grootste deel in cultuur gebracht. Deze brochure biedt een eerste kennismaking met het boeiende cultuur- en natuurlandschap van Natuurpark Veenland en informeert over arrangementen, fietsroutes en bezienswaardigheden.
Opdrachtgever: Internationaler Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen.

NEND Magazin 2

Tijdschrift behorende bij het INTERREG-project Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland.
Opdrachtgever: Provincie Groningen.

Fahrzeitverkürzung Groningen - Bremen, Projektplan zur Verbesserung der Bahnverbindung Groningen - Bremen

Conceptprojectplan.
Opdrachtgever: Provincie Groningen.

„Vitaal Eems- en Aa’s gebied" – als regio samen sterk

Afsluitende brochure van het INTERREG IV A-project „Vitaal Eems- en Aa’s gebied".
Opdrachtgever: Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen / Natuurpark Veenland. Download: Vitaal Eems en AA gebied als regio samen sterk

Renaturierung der Ems

Nieuwsbrieven voor de website ems-dollart.eu.
Opdrachtgever: Natuur en Milieufederatie Groningen.

Eingangspforte Expedition Künstler auf dem Hondsrug

Tekst infopanelen expeditiepoort voor het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam.
Opdrachtgever: Geopark de Hondsrug.

AUSFLUG

Lenteactie voor de Wiederline, treinverbinding Groningen Leer.
Opdrachtgever: Provincie Groningen.

MoorInfoPfad

Flyer, paneelteksten en website.
Opdrachtgever: Projektbüro pro-t-in.

Realisierungsprogramm Ems - Dollart - Unterems

Ontwikkelingsschets met een visie op de lange termijn en een realiseringsplan voor de komende 10 jaar, op basis van de ecosysteembenadering. Auteurs: Gerard Litjens, Wim Braakhekke en Alphons van Winden.
Opdrachtgever: NABU Niedersachsen.

Lingen Magazine, Vakantie 2013

Vakantiemagazine.
Opdrachtgever: Lingen Wirtschaft + Tourismus e.V.

Newsletter Agrobiopolymere 2

Opdrachtgever: Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).

Grenspalenroute

Een reis naar het verleden van deze Duits-Nederlandse grensregio.
De grenspalenroute staat online.
Opdrachtgever: Internationaler Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen / Natuurpark Veenland.

Projektskizze Schienenverbindung Groningen-Borkum, Interreg IV A Project

Opdrachtgever: Provincie Groningen

Die Suche nach dem Goldenen Schnitt für das Emsästuar. Ein Kompass für natürliche Proportionen

Ecologisch streefbeeld ten behoeve van het programma "Naar een Rijke Waddenzee" voor een goede balans tussen ecologie en duurzaam menselijk gebruik.
Opdrachtgever:

p2 projectmanagement.

Expedition Moor

Expeditieboekje Geopark de Hondsrug, auteur Bertus Boivin.

Expedition Eiszeiten

Expeditieboekje Geopark de Hondsrug, auteur Bertus Boivin.

Expedition Urgeschichte

Expeditieboekje van het Geopark de Hondsrug, auteur Bertus Boivin.

Keizerstad Wenen

Boek over Wenen, vertalers Hedzer Reitsma en Els Struiving.
Opdrachtgever Harald Böhm, H.B. Medienvertrieb GesmbH.

Fietsroutekaart Südliches Emsland

Opdrachtgever: Projektbüro pro-t-in, Agentur für Kommunikation, Marketing und Regionalmanagement.

NEND Magazin 1

Tijdschrift rond het INTERREG-project Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland.
Opdrachtgever: Provincie Groningen.

Wandelen in het Internationale Natuurpark Veenland

Zes rondwandelingen door natuurgebied Bargerveen.
OpdrachtgeverInternationaler Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen / Internationaal Natuurpark Veenland.

Knapzakroute K59-D Twist - Nieuw-Schoonebeek

Tweede grensoverschrijdende wandelroute tussen Drenthe en het Emsland, geschreven door Bertus Boivin. "Zoo geniet men het leven op een plekje der aarde, dat nauwelijks in een geografisch lexicon genoemd wordt!"

Newsletter Agrobiopolymere 1

Opdrachtgever: Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).

Dalum-Wietmarscher Moor

Infopanelen voor het natuurgebied tussen Georgsdorf en Dalum, Emsland.
Opdrachtgever: Internationaler Naturpark Bourtanger Moor Bargerveen / Natuurpark Veenland.

Energy Valley: Die Kraft der Niederlande

Brochure.
Opdrachtgever: Provincie Groningen.

Einrichtung Pufferzone Westseite Bargerveen, Flurstück Maarsingh

Projectconcept INTERREG IV A project.
Opdrachtgever: Internationaler Naturpark Bourtanger Moor- Bargerveen / Natuurpark Veenland.

Wirtschaftliche Impulse durch Kooperation der Regio Groningen – Assen und der Metropolregion Bremen – Oldenburg im Bereich Kultur und Tourismus

Verslag over de stand van zaken.
Opdrachtgever: Programmabureau economie Regio Groningen – Assen.

Arrangementen voor groepen 2013

Flyer met meerdaagse arrangementen voor groepen in het Emsland, o.a. Klootschieten op z'n Emslands.
Opdrachtgever: Touristikverband Emsland.

Food Future

Persberichten en web content.
Opdrachtgever Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). FOOD FUTURE is een INTERREG-project met als doel het ontwikkelen van "Toekomstgerichte technologieën en innovaties voor bedrijven uit de voedingsmiddelenbranche in het Duits-Nederlandse grensgebied".

Knapzakroute K25-D Barger Compascuum - Hebelermeer

Bij In Boekvorm Uitgevers verscheen deze grensoverschrijdende wandelroute tussen Drenthe en het Emsland, geschreven door Bertus Boivin. "Hier heeft de geschiedenis een kaarsrechte lijn getrokken die de werelden van Barger-Compascuum en Hebelermeer van elkaar scheidde. Twee werelden die weliswaar alles met elkaar te maken hebben, maar die desondanks nooit met een goede weg met elkaar verbonden zijn..."

Wilm's boo

Informatiepaneel.
Opdrachtgever Stichting Het Drentse Landschap.

Emsland Moormuseum

Zaalteksten nieuwe hal en hervertaling oude zaalteksten voor de permanente expositie.
Opdrachtgever Emsland Moormuseum, het grootste veenmuseum in Europa, met buitenterrein, veentreintje en overzicht over de geschiedenis van de veenontginning.